0521 - 700 300

Privacybeleid

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

SWW Agrotrans B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor het navolgende bedrijf:

SWW Agrotrans B.V.

Lhee 103

7991 PK Dwingeloo

Kamer van Koophandel: 72556374 
Telefoonnummer 0521 700 300
Emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 Aanleiding

SWW Agrotrans B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw persoons- en bedrijfsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe uw gegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SWW Agrotrans B.V. verwerkt persoons- en bedrijfsgegevens van:

- Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers;

- Contactgegevens leveranciers van diensten en producten;

- Bezoekers website.

Onderstaand het overzicht van de gegevens die wij verwerken en de bewaartermijnen: 

Persoons- en bedrijfsgegevens   Bewaartermijn 
Voor- en achternaam  Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Bedrijfsnaam Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact 
E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Bankrekeningnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact 
BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid) Minimaal 2 jaar na laatste contact 
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact 

SWW Agrotrans B.V. bewaart uw persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

 

Doel en grondslag

SWW Agrotrans B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen en grondslagen: 

Doel gegevensverwerking Grondslag gegevensverwerking
Het aanbieden en uitvoeren van diensten  Uitvoeren overeenkomst 
U te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  Uitvoeren overeenkomst 
Het afhandelen van uw betaling  Uitvoeren overeenkomst 
Voeren van een boekhouding  Wettelijke verplichting

Delen van uw (persoons)gegevens met derden 

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt SWW Agrotrans B.V. in bepaalde gevallen uw (persoons)gegevens met derden. Dit komt o.a. voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en of uitzendkrachten.

Met bedrijven die (persoons)gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens. SWW Agrotrans B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze toeleverancier voor ICT, accountant en salarisverwerker.

Verder delen wij alleen uw (persoons)gegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Cookies

SWW Agrotrans B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan geen buttons van social media, zoals Facebook, Youtube, Twitter en Linkedin. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy

SWW Agrotrans B.V. heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van uw en onze de bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

SWW Agrotrans B.V. neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware op onze divice;

- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS), dit kunt u herkennen aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;

- Vergrendeling van de devices

Uw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage U hebt het recht om uw gegevens die bij SWW Agrotrans B.V. zijn vastgelegd en bewaard op te vragen.
Recht op rectificatie   Kloppen uw gegevens niet, of zijn uw gegevens veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door SWW Agrotrans B.V.
Recht op overdracht (dataportabiliteit)  Indien u overstapt naar een andere partij of dienst en u heeft de gegevens die bij SWW Agrotrans B.V. opgeslagen liggen nodig, dan heeft u het recht op overdracht. SWW Agrotrans B.V. zal op uw verzoek uw gegevens over dragen aan de andere partij.
Recht op het wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij SWW Agro B.V. zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht (binnen de wettelijke mogelijkheden) op het laten wissen van uw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)  Wilt u niet dat SWW Agrotrans B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Gebruiken van uw rechten doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met SWW Agrotrans B.V. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht te openbaren 

SWW Agrotrans B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer SWW Agrotrans B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van SWW Agrotrans B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Datum en aanpassing van de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. 

Vragen

Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens: 

SWW Agrotrans B.V

Lhee 103

7991 PK Dwingeloo

Telefoonnummer 0521700 300
Emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lhee 103
7991 PK Dwingeloo

T:  0521 700 300
E:  [email protected]
FAC:  [email protected]
BTW:  NL859151785.B01
KVK:  72556374